Giới thiệu về chúng tôi

Giới thiệu về chúng tôi

Chúng tôi là một nhóm các kỹ sư công nghệ thông tin, với nhiều năm kinh nghiệm làm việc cho các công ty và tập đoàn lớn ở Úc, tham gia xây dựng và thiết kế các hệ thống thông tin lớn cho các tập đoàn và chính phủ như, Tollgroup, Melbourne Water, Boroondara council, Victorian Chamber of Commerce and Industry(VECCI) …

Sau nhiều năm kinh nghiệm chúng tôi nhận thấy cần phải làm một hệ thống với công nghệ tốt nhất mà chúng  tôi có, giúp cho thông tin của cộng đồng người Việt ở Úc được thuận tiện và dễ dàng. Mọi người đều có quyền đăng tin miễn phí, tìm kiếm dễ dàng và tìm gì cũng có.

Thông tin rất nhiều, khi cần lại mất tiêu, bởi thế chúng tôi thiết kế trang web vô cùng thuận tiện và dễ sử dụng, một hệ thống thông tin đủ lớn để phục vụ cho cộng đồng người Việt.

Chúng tôi xây dựng hệ thống này cho cộng đồng được tự do sử dụng. Mọi người được tự do đăng tin về sản phẩm dịch vụ của mình.

Những người chịu trách nhiệm xây dựng, kiến trúc và phát triển hệ thống:

Henry Tran

Kỹ sư công nghệ thông tin Việt, Úc.

Drupal 8 GRAND MASTER

Senior digital consultant.

Kiến trúc và xây dựng hệ thống.

Linh Hoang

Cử nhân báo chí.

Bảo đảm chất lượng nội dung và quản trị hệ thống.

Phuong Trinh

Quản trị nguồn nhân lực.

Quản trị nội dung.

Cộng đồng Việt Úc

Cộng đồng người dùng là nhân tố chính đóng góp vào việc xây dựng và thành công của hệ thống này. Cộng đồng đã cung cấp nội dung, đóng góp tài chính, đóng góp ý kiến và là động lực chính để chúng tôi hoàn thiện và vận hành hệ thống.